Tworzenie oprogramowania
Poznanie języka programowania Java umożliwi dziecku samodzielne napisanie programu na OS Android


darmowa
Изучив язык программирования Java, ребенок сможет разрабатывать программы для ОС Android
Dla dzieci w wieku od 10 lat

Kurs programowania java

Zapewniamy gruntowną wiedzę


Nasz program pozwala opanować jeden z najpowszechniejszych języków programowania na świecie.


Język Java
Zalicza się do 10 najpopularniejszych języków programowania. Programy napisane w tym języku uruchamia się na 3 mld urządzeń
Dodatkowo kształcimy z zakresu
SQL, HTML, CSS, JavaScript, GIT, Framework Spring, Android
4 kursy
Nasi absolwenci pracują jako:


Programista Java to specjalista, który tworzy aplikacje o różnym stopniu złożoności z wykorzystaniem języka programowania Java. Nie tylko pisze kod programu, ale także wdraża go, testuje i modyfikuje.
Programista Java
Zarobki od 7000 zł/mies.
tworzy aplikacje
Wszystkie kursy kierunku
Opracowaliśmy elastyczny system nauczania krok po kroku, dzięki któremu Twoje dziecko może zostać wykwalifikowanym specjalistą
Każdy kurs trwa 1 rok
Java Beginner
Poznanie języka Processing
Processing to język programowania służący do nauczania kodowania w kontekście sztuk wizualnych. To dobry początek, aby zapoznać dziecko ze światem profesjonalnego programowania i projektowania oprogramowania. Oprócz nauki składni języka zwracamy również uwagę na doskonalenie wiedzy matematycznej
320 PLN
10-12 lat
Java Junior
Praktyka w Java


Java jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na rynku IT. Od wiedzy elementarnej o podstawach i składni języka Java przejdziemy do nauki programowania obiektowego. Znaczna część kursu poświęcona jest praktyce: po wykonaniu najprostszych zadań uczniowie przechodzą do złożonych, wielopoziomowych projektów.


320 PLN
11-13 lat
Java Middle
Zanurzenie w sedno Java
Na zajęciach uczeń pozna system kontroli wersji Git i zdobędzie umiejętności pracy z nim. Nauczy się także tworzyć klasy oparte na zasadach SOLID, zanurzy się głębiej w Java i opanuje zasady programowania obiektowego. Zapoznamy go z teorią baz danych i językiem SQL, dzięki czemu dziecko będzie mogło napisać projekt czatu dla wielu graczy, który w przyszłości może zostać częścią jego portfolio.
320 PLN
13-15 lat
Java Pro
Tworzenie gotowej, funkcjonującej aplikacji klient-serwer
Pierwszy semestr kursu poświęcony jest Android Studio i pisaniu programów do smartfonów z systemem operacyjnym Android. Uczeń pozna Android SDK i nauczy się pracować z Google Firebase. W drugim semestrze będzie mógł stworzyć funkcjonującą aplikację klient-serwer. Nauczymy go tworzenia architektury programów, optymalizacji danych i zapytań oraz zwiększania wydajności aplikacji.
320 PLN
13-15 lat
Java - одна из наиболее востребованных языков программирования на рынке IT. От базовых знаний об основах и синтаксис языка Java мы перейдем к изучению ООП. Значительная часть курса посвящена практике: после выполнения простейших задач, учащиеся переходят к сложным, многоуровневых проектов.
Ученик познакомится с системой контроля версий Git и получит навыки для работы с ней. Он также научится создавать классы по принципам SOLID, погрузится глубже в ядро Java и освоит принципы объектно-ориентированного программирования (ООП). Мы познакомим его с теорией баз данных и языком SQL, в результате чего ребенок сможет написать многопользовательский чат - проект, который в будущем можно добавить в портфолио.
Первый семестр курса посвящен Android Studio и написанию программ для смартфонов с ОС Android. Ученик познакомится с Android SDK и научится работать с Google Firebase. Во втором семестре он сможет создать функционирующий клиент-серверное приложение. Мы научим продумывать архитектуры достаточно больших программ и оптимизировать данные и запросы для обеспечения быстродействия приложений.
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Wypełnij formularz po prawej stronie, nasi menedżerowie chętnie udzielą Ci porad i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania!


Porozmawiaj z nami
Wciskając ten przycisk, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie dannych osobowych (Dz.U.1997 r. NR 133, poz. 883 z późn. zm.) polityka poufności